RÄTT LEDARSKAP FÖR JOBBET

ERNA AB erbjuder ledare med ett brett spektrum av lederskapsstilar och samarbetsmetoder för att bistå er det bästa möjliga ledarskapet för att nå era mål. Jag har lång praktiskt erfarenhet av att skapa och upprätthålla samarbetsmiljöer som stärker allt från självledarskap och kollektiv intelligens till lydnad och konstruktiv opposition. Vilken stil som väljs baseras på vilken fas i arbetet ni är i och vilken typ av produkt ni utvecklar. Jag kallar det Rätt ledarskap för jobbet!

Jag erbjuder både kortsiktiga stödåtgärder med bemanning och långsiktiga samarbeten som normalt sträcker sig från två till fem år för att finnas med genom förändringsprojekt. Kontakta mig för att diskutera hur ett samarbete mellan er och oss kan se ut. Mitt CV finns här.

Vänliga hälsningar 

Anders Holmberg, VD

TJÄNSTER

Upptäck och ta del av mina möjligheter

Öppna Laptop

LEDNING AV PRODUKTUTVECKLING

Produktägarskap, projektledning, flerprojektstyrning samt behovs-/kravutforskning är några av de moment jag bemästrar.

Kreativ byrå

MODERN STRUKTUR FÖR SAMARBETE

Jag skapar struktur för personal och chefer att leda inom sin kompetens, lyda inom andras och samarbeta under tiden. Oftast baserat på lean och agile. 

team Talk

SNABB GRUPPUTVECKLING

Stärk teamet och samarbetet med chefen genom riktade workshops, med mig som facilatator för personlig mognad.

KONTAKTA OSS

Jag utgår ifrån Karlskrona och Blekinge, Småland och Skåne är mitt primära arbetsområde.

+46768640325

Dina uppgifter skickades!